KANSI_BLOGI

Elämänkumppani valitaan tunteella, sponsorointikumppani järjellä.

Posted by Oscar on 21.2.2020 10:43:09

 

Sponsorointi on aina kahden kauppa. Kumppanuus. Etsi siis itsellesi kohde, joka haluaa olla myös kehittämässä yhteistyötänne. Kun löydät strategiaasi sopivan kohteen, varmista, että teillä on yhteinen tahtotila, jaetut arvot ja selkeä visio viedä juuri tätä kumppanuutta eteenpäin.

Haasta kumppania kertomaan kohderyhmästään ja samalla auttamaan sinua ymmärtämään yleisöä, jolle sponsorointi kohdistuu. Mitä paremmin ymmärrät kohderyhmää, sitä paremmin saat ydinviestisi perille. Sponsorointikohteen ja sen kohderyhmän ymmärtäminen auttavat teitä yhdessä luomaan sponsorointitoteutuksia, jotka tuottavat arvoa kaikille sidosryhmille ja joissa brändienne yhteensopivuus on selkeästi havaittavissa.

Kumppani -ja kohdekartoituksessa tulee aina kiinnittää huomiota etenkin arvojen, imagon ja kohdemarkkinan yhteensopivuuteen. Yhteisestä päämäärästä, yhteistyön syvyydestä ja motivaatiosta syntyy kumppanuusuhteita, joista hyötyvät kaikki. Yhteensopivat kumppanuudet ovat myös selkeästi ymmärrettäviä, jolloin sponsorointi on todistetusti tehokkaampaa.

 

Tavoitteletko sponsoroinnilla tiettyä kohderyhmää? 

Jos erityisenä tavoitteenasi on saavuttaa sponsoroinnin avulla kohteen kohderyhmää, muista, että kohderyhmä ei ole sinun fanisi, vaan kohteen, jota sponsoroit. MC Nikke T:n jo hieman kliseeksi muodostunut lause “jos haluu saada, on pakko antaa” pätee myös sponsorointiin. 

Mitä paremmin pystyt tarjoamaan asioita, jotka hyödyttää loppuasiakasta, eli fania, sitä vahvemman aseman pystyt kohderyhmässä saavuttamaan. Tärkeä kysymys onkin: pystytkö tuomaan yrityksesi tuotteita, palveluita, tai jotain muuta lisäarvoa tuottavaa osaksi sponsorointia niin, että se hyödyttäisi kaikkia osapuolia? Sinua, sponsoroitavaa ja fania. 

 

Read More

Topics: sponsorointi, strateginen sponsorointi, Tipsit, kumppanikartoitus

Strategia on sponsoroinnin MVP

Posted by Aleksi on 18.2.2020 16:34:54

“Sponsorointi on yritykselle aina investointi, jonka täytyy tuottaa sekä aineetonta, että aineellista lisäarvoa yrityksen liiketoimintaan.”

- Tommi Puskala, Sponsor Insight

Tämä loistava tiivistys on kaikessa karuudessaan täysin totta. Tämän suuntaisen ajatuksen pohjalle rakennamme aina myös strategista sponsorointia; sen tulee tuottaa investoinnille mahdollisimman paljon arvoa. Ja ei, tällä ei nyt tarkoiteta pikavoittoja. 

Sponsoroinnissa on aina kyse kumppanuudesta ja yhteistyö kohteen kanssa on hyvän sponsoroinnin kulmakivi, mutta sinä investoijana määrität miten ja kuinka laaja-alaisesti haluat sponsorointia hyödyntää. Sponsorointipaketteihin kuuluu useimmiten sisäänrakennettuja keinoja, joilla sitä voi hyödyntää, mutta sinä sponsorina määrität kuinka laaja-alaisesti haluat liittää yrityksesi ja kohteesi brändit toisiinsa omassa toiminnassasi:  esimerkiksi sisäisessä tai ulkoisessa markkinointiviestinnässä, myynninedistämisessä, brändimielikuvan kehittämisessä, hospitality -toiminnassa tai yhteiskuntavastuullisuudessa. 

Read More

Topics: sponsorointi, strateginen sponsorointi, Tipsit, strategia

ISO, PAHA SPONSOROINTI.

Posted by Oscar on 12.2.2020 18:22:50
 
Yhteistyökumppanuus, brändikumppanuus, vaikuttajamarkkinointi, kumppanuus, yhteistyö ja niin edelleen.. Meidän toimistolla siitä puhutaan ihan vain sponsorointina, tai okei myönnetään, jos sitä tehdään tavoitteellisesti, hyödynnetään yrityksessä monipuolisesti eri keinoin ja se perustuu tiettyihin kulmakiviin, jolla sitä toteutetaan me puhumme strategisesta sponsoroinnista. 
Meille strateginen sponsorointi on liiketoimintalähtöisen ja luovan ajattelun yhdistämistä. Siinä ymmärretään sponsoroinnin monimuotoisuus ja sitä hyödynnetään laajasti yrityksen eri toiminnoissa. 
Se on kykyä löytää ja nähdä uusia mahdollisuuksia ja tunnistaa keinot, joilla erottua muista. Strateginen sponsorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja mitattavaa. Parhaimmillaan se on kilpailuetu, jonka avulla kasvatat ja viet brändiäsi eteenpäin.

 

Read More

Topics: sponsorointi, strateginen sponsorointi, Tipsit

OIKEIN TEHTYNÄ SPONSOROINTI ON PARASTA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ. 

Aboen Sponsorointiblogi käsittelee nimensä mukaisesti sponsorointia ja siihen liittyviä ilmiöitä. Meille sponsorointi on liiketoimintalähtöisen ja luovan ajattelun yhdistämistä, ja tätä ajattelua pyrimme blogissamme avaamaan. Mikäli siis sponsorointi kiinnostaa, nappaa tämä blogi seurantaan. Lupaamme sinulle ainakin näitä asioita:

  • Hävytöntä namedroppailua.
  • Vahvoja mielipiteitä.
  • Sponsoroinnista puhutaan sponsorointina.
  • Pöllittäviä ideoita, vinkkejä ja näkökulmia sponsorointiin.

TILAA TÄSTÄ:

VIIMEISIMMÄT BLOGIT